Toto je také maličké veštenie.Vyberte si svoje krstné meno a priezvisko za slobodna,čiže rodné meno a pozrite si výsledok podľa písmen uvedených nižšie v tabuľke.


A - prezrádza silu a panovačnosť


- B - schopnosť prežívať veľké city


- C - sklony k hlbokým duševným zážitkom


- D - pracovitosť, neustály vývoj


- E - zručnosť, vitálnosť, schopnosť zmobilizovať svoje sily


- F - citlivosť, schopnosť prispôsobiť sa


- G - tajomnosť, záhadnosť


- H - nedostatok systematickosti, avšak na druhej strane veľká ctižiadostivosť


- I - túžba po láske, obchodnícke schopnosti


- J - inteligencia, umelecké sklony


- K - veľké inšpirácie a nervozita v úsilí o ich dosiahnutie


- L - precitlivenosť, napätie


- M - pracovitosť, úzkostlivosť


- N - veľkú energia a tvorivé ambície


- O - značná emotívnosť, tajné túžby


- P - diskrétnosť avšak na druhej strane uzavretosť až osamelosť


- Q - neistota, obavy o budúcnosť


- R - ustavičné napätie, emocionálnosť


- S - časté sklamania, depresie, nervozita


- T - večné hľadanie, honba za ideálom


- U - zábrany, stavy úzkosti, veľká intuícia


- V - hľadanie psychickej rovnováhy


- W - nestálosť; nesystematickosť


- X - sexuálne problémy, citová nestálosť


- Z - sklony k pesimizmu, materiálne ťažkosti, nespokojnosť