1) Platba prebieha do predu, je možnosť spátok a začína sa hneď po prvej splátke na plno

2) Cena je pevná , dohodneme si cenu za ktorú musíme dosiahnuť spoločne cieľ

3) Jediný možný doplatok je ak vy nespravíte dohodnutú vec , aj to sa dopláca minimum na veci ktoré musím dokúpiť na rozbehnutie techniky od znova

4) Sme stále v kontakte , mailom alebo sms, telefonát po dohodnutí

5) Ak riešime mágiu na lásku, nesmiete mať nič s druhým partnerom , milujem jedného, bojujem o jedného

6) Nikdy nepracujem tak že niečo skúsim a buď to funguje alebo nie,ale bojujem vždy až do výťazneho konca, ak máme cieĽ , musíme ho spoločne dosiahnuť

7) Ak spolupracujeme spolu, nie je vhodné robiť inú mágiu, kedže robím poctivo a silnú mágiu